Company

Products

Tahliye

Skid Serisi

Tahliye koltukları

Niçin

Eylül olayları dünyayı sonsuza kadar değiştirdi fakat aynı zamanda tahliye ve ilk yardım prosedürlerinin daha önce hiç olmadığı kadar revize edilebilmesi için fırsat sağladı. Tahliye ihtiyacı terör saldırıları sırasında günlük hayatta olduğundan çok daha düşük ihtimalli bir gereksinimdir, doğal afetler, gaz sızıntıları, kimyasal afetler, elektrik kesintisi veya yangın gibi. 11 Eylül bize ayrıca acil durum tahliyeleri esnasında, yardımın yalnızca engelliler için gerekli olmadığını öğretmiştir. Pek çok vakada, yardımlı tahliye ağır hastalık, yaş veya ileri zihinsel veya fiziki stres nedeniyle gerekli olabilir. Günümüzde lojistik acil durum operatörlerinin tahliyelerin çok daha etkin olmasını sağlayan ürünlerin değerini ve önemini tanıdığı bir gerçekliktir.

Lojistik

Yer dağılımı yapılırken, emniyet sorumlularının büyük bir kısmı tahliye koltuklarını bir binanın her katına, acil çıkışlarının yakınına yerleştirmektedir. Sıklıkla, ilave tahliye koltukları ilk yardım odalarının yanına, güvenlik görevlisi kabinlerine, beklemede olan acil durum araçlarına ve tıbbi çalışmalara ayrılmış olan diğer yerlerin yakınına konulmaktadır. Orta kalabalık seviyesinde orta büyüklükte alanlar için tavsiye edilen miktarlar 100 kişiye kadar 25 kişi başına bir adet skid tahliye koltuğudur. 100’den fazla kişi olması halinde, 4 adet artı her 50 kişi için bir koltuk tavsiye edilmektedir. 1000’den fazla kişinin olması halinde, 20 adet koltuk artı her 100 kişi için bir koltuk tavsiye edilmektedir. Ayrıntılı bilgi sayfa 135’de verilmiştir.
Skid-E
  • Skid-E - SK20001E
LXF
Hot printing Product 120 x 120 mm [4.72 x 4.72 in] col 02 min 01
Skid-E İnovatif kızak sistemi kullanıcının merdivenlerde aşağı doğru hareketi ağırlığı kaldırmadan kontrol etmesine imkan sağlamaktadır.
Skid-E Dar alanlarda ve merdivenlerde manevra kabiliyetinin azami hale getirilmesi için tasarlanmıştır. İnsanların merdivenlere doğru ve merdivenlerden geriye ve binanın dışına çaba harcanmadan taşınması.