Company

Products

Teşhis

Gözüpek ve inovatif ruhu tarafından kışkırtılan Spencer gözünü teşhis için mevcut olan yardımcı malzeme yelpazesini genişletmeye dikti. Ancak yalnızca tek bir şirket her zaman bu gibi değişiklikleri kendi başına gerçekleştiremez. Spencer?ın eksiksiz ve genişletilmiş bir ürün yelpazesi sağlamak hedefiyle sektörümüzün en iyi stratejik ortaklarıyla gücünü birleştirmesinin sebebi budur. Hedef basit: kritik durumlarda uygulama kalitesini iyileştirebilmek için ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini en uygun hale getirmek. Toplam kullanılabilirlik ve toplam güvenilirlik ve yalnızca üstün teknolojinin teyit edilmesi değil aynı zamanda müşterilerimizin menfaatlerini korumak için hem üretim süreçlerinin hem de ürünlerin tam emniyeti.
Bir cihazın tasarımında yalnızca kullanımı hesaba katılmaz, aynı zamanda fiili kullanımı da içermelidir. Yatay ve dikey olarak yönlenmiş iki yassı yüzeyi birleştiren, düz bir şekilde muhafaza tasarlamamızın sebebi budur. Proje içinde emniyet cihetlerine ve özellikle hayati parametrelerin ilgili olduğu yerlere odaklandık. Oyster teşhis takımlarının yeni yelpazesi için, koruyucu ve estetik semiyotik potansiyelinden azami derecede yararlanabilmek için kabuğundan faydalanan özel bir kap yarattık. Sanki dalgaların sonsuz ritmi kabuğun içinde kapana kısılmış gibi, harmoni ve renk cevheri, bir tema üzerinde sınırsız çeşitliliklerden oluşan bir seri. Hayatın dinamik bir simgesi, sıklıkla dünya genelindeki pek çok milletin kadim kültüründe sıklıkla bulunan pozitif değerler ve iyi dileklerle yüklü bir element olur.